CANCEL·LACIÓ DE SERVEIS

Les cites s’hauran de cancel·lar a través de l’app, WhatsApp o telefònicament 65 minuts abans del servei. En cas de fer-ho posteriorment se’ls carregarà un extra en el seu pròxim servei.

Els clients que tinguin cita reservada i no acudeixin o els clients que tinguin cita i no cridin per a cancel·lar 1 hora abans el servei en cas de no poder acudir, hauran d’abonar en la seva pròxima cita:


10€ extra en serveis de 30 minuts o 20€ extra en serveis d’1 hora si volen tornar a ser atesos.