Miguel Gigar

AVÍS LEGAL

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) s’exposen a continuació les dades identificatives de l’empresa responsable del lloc web www.miguelgigar.com:

MIGUEL GIGAR-THE BARBER
Número d’identificació fiscal: 47.766.374C
Domicili social: Sant Francesc, 19 baixos
43003 Tarragona
Correu electrònic: hola@miguelgigar.com

Aquest lloc web ha estat creat per l’empresa MIGUEL GIGAR-THE BARBER amb caràcter informatiu i per a ús personal dels usuaris. A través d’aquest Avís legal, es pretén regular l’accés i ús d’aquest lloc web, així com la relació entre el lloc web i els seus usuaris. Accedint a aquest lloc web s’accepten els següents termes i condicions:

  • L’accés a aquest lloc web és responsabilitat exclusiva dels usuaris. El simple accés a aquest lloc web no suposa entaular cap mena de relació comercial entre MIGUEL GIGAR-THE BARBER i l’usuari.
  • L’accés i la navegació en aquest lloc web suposa acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i termes d’ús contingudes en ella.
  • El titular del lloc web pot oferir serveis o productes que podran trobar-se sotmesos a unes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixin, completin i/o modifiquin les presents condicions, i sobre les quals s’informarà l’usuari en cada cas concret.